Konkurrenceret

De konkurrenceretlige regler er omfattende og komplicerede, og overtrædelse af reglerne kan være ekstremt dyrt i form af store bøder og erstatningssager. DANDERS & MORE rådgiver om alle spørgsmål om dansk og EU-konkurrenceret og vi repræsenterer vores klienter både ved de danske konkurrencemyndigheder og overfor Europa-Kommissionen.

Vi har den relevante praktiske erfaring, da flere af vores medarbejdere har været ansat både hos myndigheder og virksomheder, og vi yder bistand i forbindelse med alle aspekter af konkurrenceretten, herunder ved kontrolbesøg fra de relevante myndigheder.

Generel Konkurrenceret

Vi har betydelig erfaring i rådgivning vedrørende både horisontale og vertikale samarbejdsaftaler, herunder etablering af selektive distributionssystemer, agent-, franchise- og licensforhold, forsknings- og udviklingsaftaler, aftaler om fælles produktion og/eller distribution mv., samt oprettelse af joint ventures.

Vi har indgående kendskab til reglerne for dominerende virksomheder, herunder om deres prissætning, rabat- og bonussystemer, samt håndtering af tildelte særlige og eksklusive rettigheder, og kan både rådgive dominerende virksomheder, men også virksomheder, der oplever at blive presset af en dominerende virksomhed.

Bliver vores klienter udsat for EU- eller danske kartelundersøgelser eller øvrige misbrugssager, rådgiver vi vores klienter igennem hele forløbet, fra kontrolundersøgelsen til den efterfølgende afdækning og repræsentation over for konkurrencemyndighederne. Dertil kommer, at vi repræsenterer virksomheder i straffesager om konkurrencelovsovertrædelser, og vi vurderer aftaler og adfærd i sager, hvor en virksomhed beskyldes for at have overtrådt konkurrencereglerne.

For at hjælpe vores klienter til at håndtere de mest almindelige konkurrenceretlige problemstillinger og undgå lovovertrædelser, har vi udviklet Dawn Raid manualer, der kan forberede en virksomhed på at håndtere kontrolundersøgelser bedst muligt og vi skræddersyer compliance programmer til vores klienter efter behov.

Fusionskontrol

Vi rådgiver om fusionskontrol i forbindelse med fusioner, spaltninger, virksomhedsopkøb og stiftelse af selvstændigt fungerende joint ventures. I forbindelse med transaktioner bistår vores konkurrenceteam med vurderingen af, om en transaktion skal anmeldes til konkurrencemyndighederne og i givet fald til hvilke, udarbejdelse af konkurrenceklausuler i overdragelsesaftaler og anmeldelse af fusioner til de relevante konkurrencemyndigheder, herunder til Europa-kommissionen. Under hele transaktionen arbejder vores konkurrenceretsfolk tæt sammen med transaktionsteamet for at tilpasse og sørge for de nødvendige godkendelser.

Statsstøtte

Vi rådgiver om statsstøtteretlige forhold såvel i relation til omstruktureringer af virksomheder som i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder og offentlige myndigheder. I den forbindelse bistår vi tillige med anmeldelse af statsstøtteordninger og håndtering af auditsager for projekter, der har modtaget EU-støtte.

Kontaktpersoner